Projects

הדמיית פרוייקטים לאישורי הגשה מיתוג ושיווק

הדמיית ארוע פארק הירקון, הגשות במה מיתוג וגידור לעירית תל אביב

הדמיית מוצר שקית מים ממותגת

הדמיית שלט פרסום להגשה

הדמיית מוצר רכב חלוקה פרוייקט אפריקה

הדמיית מרכז נייד פרוייקט אפריקה

לוגו חברת להדפסה תלת מימד

לוגו חברה תלת ממדי

הדמיית מתחם והעמדת ארוע לאישור

הדמיית מתחם ישיבה ומיתוג בארוע פארק הירקון